Carl Gustav Jung – Gondolatok az értelemről és a tébolyról PDF

Carl Gustav Jung – Gondolatok az értelemről és a tébolyról PDF

Könyvajánló: Vannak örök, kimeríthetetlen témák, amelyek új megvilágításban új dimenziót nyernek. Ilyen az élet, a halál, a vallás, a kereszténység, a jó, a rossz, a szenvedés, a gyógyítás, a szexualitás, a szerelem, a házasság – hogy csak néhányat említsünk. S ha ezeket a témákat olyan ember fejti ki, mint C…. Belelapozok

Carl Gustav Jung – Az ember és szimbólumai PDF

Carl Gustav Jung – Az ember és szimbólumai PDF

Könyvajánló: Álom és valóság csodás találkozását örökíti meg e kötet, mely nemcsak az önmagunkról szóló ismeretek tartományait csatolja már kialakult világképünkhöz, hanem lényeglátó és élvezetes összefoglalását is adja századunk egyik legnagyobb pszichológusa, Carl Gustav Jung gondolatrendszerének. Jung kapcsolódása a freudi tanokhoz közismert. Kevesen tudják viszont, mi az a nagyon lényeges… Belelapozok

Carl Gustav Jung – Az alkimista elképzelésekről PDF

Carl Gustav Jung – Az alkimista elképzelésekről PDF

Könyvajánló: “Jung az 1920-as évektől kezdve nagy figyelmet szentelt az alkímiának, mert úgy vélte, bensőséges kapcsolatban áll azokkal a jelenségekkel, amelyekkel a tudattalan pszichológiája gyakorlati okokból kénytelen foglalkozni. A kötetben olvasható öt hosszú tanulmány az alkímiai filozófiai és vallási vonatkozásait tárgyalja. Ezekben több állandó témáját dolgozza fel új megközelítésből. Jung… Belelapozok

Carl Gustav Jung – Aión – Adalékok a mély-én jelképiségéhez PDF

Carl Gustav Jung – Aión – Adalékok a mély-én jelképiségéhez PDF

Könyvajánló: Az Aión azt a keresztény korszakot határolja körül, amely Krisztus eljövetelével kezdődik és az Antikrisztus fellépésével végződik. C. G. Jung a mély-én keresztény, gnosztikus és alkimista jelképeit vizsgálva, utánajár a keresztény eonon belüli pszichológiai körülmények változásainak. A fontolgatások középpontjában az a kísérlet rejlik, hogy megmagyarázza, kiegészítse a mély-én archetípusát… Belelapozok

Carl Gustav Jung – A szellem szimbolikája PDF

Carl Gustav Jung – A szellem szimbolikája PDF

Könyvajánló: Kötetünk két tanulmányt tartalmaz, ezekben Jung a pszichológiai gyakorlatban szerzett felismeréseit alkalmazza a folklór, illetve a vallás képzet- és fogalomvilágára. A „mesebeli szellem fenomenológiájához” című írás tömör, lényegre törő, szinte bravúros példája a jungi analízisnek. A második tanulmány (“Kísérlet a Szentháromság dogmájának értelmezésére”) talán kissé közelebb is esik a… Belelapozok

Carl Gustav Jung – A nyugati és a keleti vallások lélektanáról PDF

Carl Gustav Jung – A nyugati és a keleti vallások lélektanáról PDF

Könyvajánló: A vallás problémája központi helyet foglal el Jung életművében. E kötet olyan, főként érett korában született munkáit tartalmazza, amelyek kifejezetten vallási kérdéseket tárgyalnak. Tanulmányaiban feltárja a különböző nyugati és keleti vallások alapját képező egyetemes ősi elképzeléseket, az emberi léleknek az istenihez való viszonyát előre mintázó archetípusos tartalmakat. Korunkban, amikor… Belelapozok

Carl Gustav Jung: Gondolatok a látszatról és létezésről PDF

Carl Gustav Jung: Gondolatok a látszatról és létezésről PDF

Könyvajánló: Vannak örök, kimeríthetetlen témák, amelyek új megvilágításban új dimenziót nyernek. Ilyen az élet, a halál, a vallás, a kereszténység, a jó, a rossz, a szenvedés, a gyógyítás, a szexualitás, a szerelem, a házasság – hogy csak néhányat említsünk. S ha ezeket a témákat olyan ember fejti ki, mint C…. Belelapozok