Charles Webster Leadbeater – A csakrák PDF

Charles Webster Leadbeater – A csakrák PDF

Könyvajánló: Charles Webster Leadbeater (1847 – 1934) a Nemzetközi Teozófiai Társulat 127 éves történetének egyik legkiemelkedőbb képességű tisztánlátója. Tudományos igényű tisztánlátó kutatásainak eredményét az öt érzékszervvel nem észlelhető világ jelenségeiről húsznál több könyvben ismertette. Ezek a könyvek ma is megállják a helyüket, eredményeiket a tudomány fokozatosan igazolja. A CSAKRÁK című… Belelapozok

C. W. Leadbeater – Láthatatlan segítők PDF

Könyvajánló: Keleten mindig is elismerték a láthatatlan segítők létezését, habár a nevek, amelyekkel illették őket és a nekik tulajdonított jellemvonások természetesen, változnak a különféle országokban. Még itt, Európában is léteznek a régi görög mondák isteneknek az emberek ügyeibe történő állandó beavatkozásáról, és a római legendák arról, hogy Castor és Pollux… Belelapozok

C. W. Leadbeater – A túlvilág PDF

Könyvajánló: Nem szükséges nagy bevezetés, amikor ezt a kis könyvet kiküldjük a világba. Ez a kézikönyvek sorozatában az ötödik, mely a nyilvánosság szükségleteit kielégítse, hogy a Teozófia tanait egyszerű formában adja. Némelyek panaszkodtak, hogy irodalmunk túl elvont, túl szakszerű és túl drága az átlagolvasónak. Reméljük, hogy a jelen könyvsorozat sikeresen… Belelapozok

C. W. Leadbeater: Világunk rejtett oldala Doc

Könyvajánló: Az okkultizmus a természet rejtett oldalának tanulmányozása, helyesebben az egész természet tanulmányozása, nemcsak annak a kicsi résznek, ami a modern tudomány kutatásainak körébe esik. Fejlődésünknek jelenlegi fokán a természetnek jóval nagyobbik része teljesen ismeretlen, mert az emberiség többsége képességeinek még csak elenyészően csekély részét fejlesztette ki. A közönséges ember… Belelapozok

C. W. Leadbeater, A. E. Powell: A láthatatlan világok élete, az asztráltestek világa PDF

Könyvajánló: Ismerni az embert annyi, mint ismerni Istent. Ismerni Istent annyi, mint ismerni az embert. A világegyetem tanulmányozása annyi, mint tanulni úgy az Istent, mint az embert, mivel a világegyetem az Isteni Gondolat kifejeződése és a világegyetem visszatükröződött az emberben. Ha az én szabaddá akar válni, ismeretre van szüksége önmaga… Belelapozok

C. W. Leadbeater – Tisztánlátás Doc

Könyvajánló: Tisztánlátás szó szerint nem más, mint „tiszta látás”, amely kifejezéssel súlyosan visszaéltek, sőt, amelyet annyira lealacsonyítottak, hogy mindez ideig szemfényvesztőnek, egy szórakoztató műsorban bemutatott cselfogása leírására használták. Még szűkebb értelemben is jelenségek széles skáláját fedi, amelyek jellegükben oly nagymértékben különböznek, hogy nem könnyű a szó tömör és egyben pontos… Belelapozok

Annie Besant, C. W. Leadbeater: Az emberiség múltja, jelene és jövője PDF

Könyvajánló: Azt a gondolatot, hogy a tisztánlátó kutatás lehetséges, nem tekintik többé teljesen őrültségnek. Nincs elfogadva általánosságban, sőt azt sem lehet mondani, hogy nagymértékben volna elfogadva. Mindazonáltal magas intelligenciájú embereknek állandóan növekvő kisebbsége a tisztánlátást ténynek fogadja el, teljesen természetes erőnek tekinti, olyannak, amely a fejlődés folyamán általánossá fog válni. Nem tekintik valami csodálatos adománynak,… Belelapozok