Abraham Leslie: A mindenre ható Isten és az ember PDF

Abraham Leslie: A mindenre ható Isten és az ember PDF

Könyvajánló: I. fejezet A mindenható hatalmi felállása Minden hatás eredete 9-11 Poimandrés 12-17 Isteni hatalom, emberi hatalom 18-21 Az Isten melletti és elleni földi erők 22-24 II. fejezet Az emberi szellem megvalósulása illetve megnyilvánulása Az emberi szellem 26-29 Új egyed teremtése 30-32 A megnyilvánult ember 33-36 III. fejezet Isten hatodrendű… Belelapozok

Abraham Leslie: Segítség a célbaérésedhez PDF

Abraham Leslie: Segítség a célbaérésedhez PDF

Könyvajánló: Tartalom Hogyan kellene itt is élnünk ……………………………………………..……………….. 3 Mit tegyünk, mit ne tegyünk ………………….…………………………..…………….. 10 Amikről még szintén jó lenne tudnunk …….………………………………………… 19 A hazajutásod érdekében .……………………………………………..…………………. 23 A földi vagyon lefele irányba fog húzni ………………….…………………………… 25 A hamis szeretet rosszat tesz …..……………..…………………………..……………. 27 A kisfiú nem él külön… Belelapozok

Bertha Dudde: A belső hang PDF

Bertha Dudde: A belső hang PDF

Könyvajánló: B.D. személyes üzenete: Ismerd meg Isten akaratát, és légy engedelmes hozzá. És amikor a belső hang figyelmeztet, a testi jólétre csak másodsorba gondolj, akkor ezt a hangot kövesd, és nagy gondod legyen lelki egészségedre, mert csak aki mindig Isten akarata teljesítésén fáradozik, az marad meg mindig kegyelmében. Így adatik… Belelapozok

P. R. S. Moorey: Bibliai tájak PDF

P. R. S. Moorey: Bibliai tájak PDF

Könyvajánló: Palesztina, ​a Szentföld, a bibliai tájak, a zsoltáros Dávid és a bölcs Salamon, a lángoló szavú próféták s az ihletett írástudók, Jézus és az apostolok születésének, igehirdetésének és szenvedésének színhelye már sok évszázad óta volt célpontja vallási élményt kereső zarándokoknak, a történelmi emlékekben gazdag vidéket megismerni akaró, kíváncsi utazóknak,… Belelapozok

Eckankar: Az élet egy céltalan bolyongás? PDF

Eckankar: Az élet egy céltalan bolyongás? PDF

Könyvajánló: Gyakran a legnagyobb szkeptikusok és kételkedők jutnak a legmesszebbre az Istenhez vezető ösvényen. Valaki kérdezhetné. „Van remény a számomra? Nem veszem be ezt az Isten-dolgot.” Semmi probléma, ne siesd el a dolgot, minden keresőnek a saját sebességével kell haladnia. Azonban adhatok neked egy igazságot, a HU szót, és spirituális… Belelapozok

Jan Milič Lochman: A ​szabadság útjelzői PDF

Jan Milič Lochman: A ​szabadság útjelzői PDF

Könyvajánló: E kötetben a zsidó és keresztyén etikának és kultúrának évezredek óta fundamentumát jelentő Tízparancsolat jelentőségét és szerepét vizsgálja a teológia, az egyház és az ember egyéni életének időszerű összefüggéseiben. Ez a „kis etika” a szabadság és a felszabadulás „magna chartá”-ja. Úgy mutatja be az egyes parancsolatokat, mint létfontosságú etikai… Belelapozok

Lorber Jakab: Isten háztartása 1-3 kötet PDF

Lorber Jakab: Isten háztartása 1-3 kötet PDF

Könyvajánló: A jelen mű leírója komolyan keresett – és megtalálta azt, amit keresett. Kért és megadatott neki. És minthogy az igazi ajtón zörgetett, megnyittatott neki, és az ő révén mindazoknak is, akik jóindulatúak. Azoknak azonban, akik nem a szívükkel, hanem mindenkor csak vélt tiszta világi eszközökkel keresnek, vizsgálgatnak és bírálgatnak,… Belelapozok

P. Stevens: Egy győzedelmes önkép, a szeretet erejében! PDF

Könyvajánló: Bevezető A szubjektivitás nagyos sok problémát okoz a hívőknek, manapság a gyülekezetekben. Egy véleményt megállapítva ez egy direkt végeredménye Ádám bukásának. Kezdetben önmagukkal foglalkoznak, szubjektív keresztények kiértékelnek embereket, helyzeteket, még Isten Igéjét is a relatív igazságosság szerint (önmagukkal, ami az irányadó). Az arrogáns álarcuk a szegényes önkép, és gyakran… Belelapozok

Abraham Leslie: Lásd tisztán az élve létezésedet! PDF

Abraham Leslie: Lásd tisztán az élve létezésedet! PDF

Könyvajánló: Az igazság az, hogy az embernek a mai intelligenciája mellett már rég rá kellett volna ébrednie az eredeti szellemi tudatára, vagyis a tiszta Isten-tudatára. Tudnunk kellene tehát, hogy eredetileg mi magunk is olyan tiszta lelkek vagyunk, mint amilyen tiszta az Isten Lelke, akinek tehát mi is a részei vagyunk…. Belelapozok

Kurt Tepperwein: A hit PDF

Könyvajánló: A sikerbe vetett hit a legbiztosabb eszköz a sikertelenség ellen. Jézus azt mondja: „Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.” De hogyan érjük el a hitet? Számos úton lehet eljutni az igazi hithez…. Belelapozok