Michio Kaku: A lehetetlen fizikája PDF

Michio Kaku: A lehetetlen fizikája PDF

Könyvajánló: Ha egy ötlet első látásra nem tűnik képtelenségnek, akkor nem is érdemes foglalkozni vele. ALBERT EINSTEIN Lehetséges lesz-e majd egyszer, hogy keresztülsétáljunk a falon? Csillagközi űrhajókat építsünk, amelyek a fénynél nagyobb sebességgel száguldanak? Olvassunk mások gondolataiban? Láthatatlanná váljunk? Gondolataink erejével megmozdítsunk tárgyakat? Testünket egyik pillanatról a másikra máshová továbbítsuk… Belelapozok

Richard Panek: 4% univerzum PDF

Richard Panek: 4% univerzum PDF

Könyvajánló: Az utóbbi évtizedekben egy maroknyi tudós egymással versengve munkálkodott azon, hogy megmagyarázza azt a nyugtalanító tényt, hogy világegyetemünknek csak 4%-át teszi ki az az anyag, amiből a kedves olvasó, jómagam, a könyveink, a holdak, a bolygók, a csillagok és a galaxisok felépülnek. A többi, a világegyetem túlnyomó többsége teljesen… Belelapozok

Werner Heisenberg: A ​részben az egész PDF

Werner Heisenberg: A ​részben az egész PDF

Könyvajánló: John ​Wheeler amerikai fizikus A kvantumfizika történetének forrásai című monumentális kötetének előszavát a következő módon kezdi: „Komplementaritás, hatáskvantum és relativitáselv: ezek együtt képezik korunk legjelentősebb új eszméit a természettudományban. Ezek a kulcsfogalmak a tudományos elmélet ama forradalmában, melynek nem volt párja az utolsó 300 esztendőben. Az emberi tapasztalatok harmonikus… Belelapozok

Antalffy Tibor: Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás? PDF

Antalffy Tibor: Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás? PDF

Könyvajánló: 1933-ban született, iskoláit, tanulmányait Budapesten és Melbourne-ben (Ausztrália) végezte. A Kádár-korszak alatt évtizedeken át műszaki és tudományos munkákat fordított magyarra. Szakterülete? Nos, AntalfFy Tibor nem kozmológus, nem részecskefizikus, de még csak nem is teológus. Egész életében szabadúszó volt, aki anyagilag nem függött dékánoktól, igazgatóktól, megszokta, azt mond és ír,… Belelapozok

Tóth Kálmán, Freund Tamás, Rózsa Huba – Teremtés a tudományban PDF

Tóth Kálmán, Freund Tamás, Rózsa Huba – Teremtés a tudományban PDF

Könyvajánló: A bibliai üzenet: “Vonjátok uralmatok alá a földet”, sajátos jelentőséggel bír napjainkban. Ezzel összefüggésben fontos hangsúlyoznunk, amit a természet totális kizsákmányolására szövetkezett emberek egyáltalán nem akarnak tudomásul venni, hogy a teremtett világ nem tulajdona az embernek, az ember csak gondozója és művelője annak. A konzum szemlélet uralta társadalmunkban nagy… Belelapozok

Stephen Hawking – Einstein álma és egyéb írások PDF

Stephen Hawking – Einstein álma és egyéb írások PDF

Könyvajánló: Stephen Hawking nevét Az idő rövid története című könyve tette világhírűvé, amely tudományos műveknél példátlan népszerűségre tett szert. Most, esszéinek és egyéb írásainak e kötetéből közelebbről is megismerhetjük az embert, a tudóst, a képzeletdús és szigorú gondolkodót… Az ingyenes pdf könyv letöltési linkje: Stephen Hawking – Einstein álma és… Belelapozok

Stephen Hawking – Az idő rövid története PDF

Stephen Hawking – Az idő rövid története PDF

Könyvajánló: Az angol szerző ugyanannak a tanszéknek a vezetője Cambridge-ben, amely valamikor Sir Isaac Newtoné volt. Teljesítményét Einsteinével veti össze a tudományos közvélemény. Hawking az Univerzum keletkezésének és megszűnésének, a fekete lyukaknak, a térnek, az időnek, a téridőnek a kutatója. Könyve olvasmányosan, szellemesen foglalja össze a “teremtés” legfontosabb kérdéseit. Az… Belelapozok

Stephen Hawking – A világegyetem dióhéjban PDF

Stephen Hawking – A világegyetem dióhéjban PDF

Könyvajánló: Legizgalmasabb szellemi kalandjában megpróbálja egyetlen, teljes körű, a Világegyetem minden eseményét leíró elméletté egyesíteni Einstein általános relativitáselméletét és Richard Feynman sokszoros történelmekre vonatkozó elgondolását. A nemzetközi tudományos közösség sok más tagjához hasonlóan Hawking professzor is a természettudomány Szent Grálját keresi, a kozmosz szívében rejtőző, de megfoghatatlanul tünékeny mindenség elméletét…. Belelapozok

Michio Kaku – Hipertér PDF

Michio Kaku – Hipertér PDF

Könyvajánló: Léteznek-e további dimenziók? Lehetséges-e az időutazás? Meg tudjuk-e változtatni a múltat? Vannak-e átjárók párhuzamos univerzumokba? A tudósok egykor puszta spekulációnak tartották a fenti, valamennyiünket foglalkoztató kérdéseket. Az idők során azonban a helyzet változott: ma már ezek a kérdések állnak az utóbbi idők egyik legpezsgőbb kutatási területének középpontjában. Michio Kaku… Belelapozok

Michael Talbot – Holografikus Univerzum PDF

Michael Talbot – Holografikus Univerzum PDF

Könyvajánló: Manapság már mindenki ismeri a hologramokat, a lézerekkel kivetített háromdimenziós képeket. Most, két élenjáró gondolkodó – a Londoni Egyetem fizikusa, David Bohm, Einstein korábbi kedvence, és a világ jelenleg egyik legelismertebb kvantumfizikusa, valamint a Stanford Egyetem idegélettan kutatója, Karl Pribram, modern agyfelfogásunk egyik megalapítója – hiszi, hogy a Világegyetem… Belelapozok