Paul Brunton: Gondolatok válság esetére PDF

Könyvajánló: Mind az élet fájdalmai közepette, mind az élet elmúltával: a béke létezik. Részletek: A lélek nem fog cserbenhagyni. eljutsz majd az igaz, kiegyensúlyozott józansághoz és a mély belső nyugalomhoz. ne keresd mások segítségét; csak vedd tudomásul, hogy isten képviselője jelen van benned, Ő adhat igazi segítséget, legyen önbizalmad az… Belelapozok

Paul Brunton: Misztikus tanítások PDF

Paul Brunton: Misztikus tanítások PDF

Könyvajánló: Amióta a Nyugat felfedezte a Keletet és az európaiak megvetették lábukat Ázsiában, számos utazót, kutatót, misztikust és filozófust igéztek meg a keleti tanítások. Sokan kísérelték meg összegyűjteni, szintetizálni ezeket a tanításokat, és a nyugatiak számára is elérhető, élő tudássá tenni azt. Paul Brunton, az 1898-ban született világhírű író, utazó,… Belelapozok

Paul Brunton: Az Önvaló bölcsessége PDF

Paul Brunton: Az Önvaló bölcsessége PDF

Könyvajánló: Életem állandó igazságkeresés volt. Éveken át saját tapasztalatomon keresztül sok ideát és gyakorlatot vizsgáltam meg és próbáltam ki, amelyekről azt állították, hogy elméleti és gyakorlati utakat jelentenek a különböző misztikus, okkult vidékeken és az ígéret földjén. Nem úgy írtam, mint egy tanító, hanem csak úgy, mint aki osztja a… Belelapozok

Paul Brunton: A jóga titkos tanításai PDF

Paul Brunton: A jóga titkos tanításai PDF

Könyvajánló: India ősi, eddig nyilvánosságra nem hozott igazságfilozófiája Az ​okkult iskolák tanítása szerint a XIX. század végétől fokozatosan hatalmas erejű besugárzások érték Földünket. Ez a folyamat, amely az Akváriusz korának előkészítését, az emberiség talán legnagyobb evolúciós próbatételének eljövetelét célozta, ma is tart. Kollektív „tudatváltás” zajlik bennünk, modern emberekben. Ennek elősegítésére… Belelapozok

Paul Brunton: A felsőbbrendű én Doc

Paul Brunton: A felsőbbrendű én Doc

Könyvajánló: „Megtaláltuk a kulcsot. A gondolatból származó csöndből emelkedik ki az első szellemi képzet – az Én. Most egész figyelmünket latba kell vetnünk és erre az Én-érzékre, erre az Én-tudatra kell összpontosítanunk, határozottan visszautasítva minden más gondolatot és emlék közeledési kísérletét. Ha ezt helyesen valósítjuk meg, a kísérlet végül visszavezet… Belelapozok

Paul Brunton: Meditációk válság esetére PDF

Paul Brunton: Meditációk válság esetére PDF

Könyvajánló: Paul Brunton (1898-1981), a neves angol filozófus és világutazó lemondott sikeres újságírói pályafutásáról, hogy jógik, fakírok és szent emberek között élhessen. Egész életét annak szentelte, hogy hírt adjon az ősi Kelet misztériumainak lényegéről, melyet a jógarendszerek és a gnosztikus bölcselet tanulmányozása során, személyes élmények alapján ismert meg. Munkássága nagymértékben… Belelapozok