Gregg Braden – Az Isteni Mátrix nyelve PDF

Gregg Braden – Az Isteni Mátrix nyelve PDF

Könyvajánló: A világ minden spirituális tradíciójában szerepel az a tan, mely szerint minden létező egy Egyetemes Egész része. Annak a megnyilvánulása, hogy mindannyian Isten teremtményei vagyunk, és hogy minden mindennel kapcsolatban van. Míg 100 évvel ezelőtt csak a spirituális/vallási tanokban szerepelt ez a tétel, mára ez már a Tudomány számára… Belelapozok

Gregg Braden – Utazás világok között PDF

Gregg Braden – Utazás világok között PDF

Könyvajánló: A transzcendentális empátia egy elérhető, értelmünk és egészségünk minőségét alapvetően meghatározó tudatállapot. Több ezer éves szövegek egybehangzóan jelzik, napjainkban az emberi tapasztalás, a szellemi empátia kialakulásának nagy korszakát éljük. Gregg Braden világhírű, óriási példányszámban elkelt könyve – a Mer-Ka-Ba fénytest kifejlesztése által – a szellemi dimenziókkal való együttérzés ősi… Belelapozok

Gregg Braden – Tudatos teremtés PDF

Gregg Braden – Tudatos teremtés PDF

Könyvajánló: A kvantumtudomány számos lehetséges jövő létét feltételezi életünk minden egyes pillanatában. Ezek a lehetséges jövők készenlétben várakoznak mindaddig, amíg a jelenben hozott döntéseink életre nem keltik őket. Egy kétezer éves tekercs, amelynek a szerzője Ézsaiás próféta,ezeket a lehetőségeket írja le egy titkos nyelven. Pontos utasításokat ad számunkra, amelyekben az… Belelapozok

Gregg Braden – Kollektív beavatás PDF

Gregg Braden – Kollektív beavatás PDF

Könyvajánló: Túllépve valláson, tudományon s misztikus hagyományokon, a Világkorszakváltást, a Földön bekövetkező drámai átalakulások tükröződéseként, álmaink mintái, immunrendszerünk, emberi kapcsolataink és időérzékelésünk változásában tapasztaljuk meg. A Mer-Ka-Ba-Tudatosság elsajátításával, az Élet Virága szimbólumának megértésével, olyan tartományokra is kiterjeszthetjük az emberi tapasztalás határait, ami azelőtt teljesen ismeretlennek számított. Az emberi történelem kulcsfontosságú… Belelapozok

Gregg Braden – A teremtő kódja PDF

Gregg Braden – A teremtő kódja PDF

Könyvajánló: Egy ​jeles felfedezés, mely a héber és az arab nyelv bibliai időkből származó ábécé-jét a modern kémiaával hozza kapcsolatba, egy elfeledett kódra, származásunk titkának ulcsára – az egymásra átfordítható ábécékre – derít fényt. Ugyanezt a felfedezést alkalmazhatjuk az élet nyelvére, a DNS-ünket alkotó hidrogén, nitrogén, oxigén és szén elemekre,… Belelapozok