Weöres Sándor: A teljesség felé PDF

Weöres Sándor: A teljesség felé PDF

Könyvajánló: „Hamvas Bélának, mesteremnek köszönöm, hogy megírhattam ezt a könyvet: ő teremtett bennem harmóniát. E könyv arra szolgál, hogy a lélek harmóniáját megismerhesd, és ha rád tartozik, te is birtokba vehesd. Az itt következők nem újak, nem is régiek: megfogalmazásuk egy kor jegyeit viseli, de lényegük nem keletkezett és nem… Belelapozok

Bánk József: 3500 latin bölcsesség PDF

Bánk József: 3500 latin bölcsesség PDF

Könyvajánló: Megtudhatjuk, hogy Horatius, Tacitus, Vergilius, Cicero mondásai és a Biblia értékes gyöngyszemei hogyan szólnak megbízható fordításban magyarul. Nagy segítségére lehet azoknak, akik publikálnak, közéleti szereplést vállalnak, és írásaikban, beszédeikben ezeket a szállóigéket, közmondásokat bölcsességeket idézik. Kézikönyvként is használhatják a középiskolákban, egyetemeken tanítók, előadók, hiszen örökérvényű igazságokat közvetít. Végül e… Belelapozok

Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri: A kínai gnózis PDF

Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri: A kínai gnózis PDF

Könyvajánló: A Gnózis egyetemes. Sem tér, sem idő nem korlátozza. A századok során mindig is ott rejlett minden nép és minden faj bölcsességének nyelvében. Így írta meg mintegy kétezer évvel ezelőtt Lao-ce, a kínai bölcs is múlhatatlan művét, a Tao Te Kinget. Olyannyira tömör s oly mélységes ez a mű,… Belelapozok

Hans Joachim Störig: A filozófia világtörténete PDF

Hans Joachim Störig: A filozófia világtörténete PDF

Könyvajánló: A Müncheni Egyetem filozófiaprofesszorának műve 1950-ben jelent meg. A sikeres első kiadást hamarosan követte a második, a harmadik… Napjainkban a német olvasók a 16. bővített kiadást vásárolhatják meg a könyvesboltokban. A filozófiatörténet az ókori indiai, kínai filozófia leírásával veszi kezdetét. Majd a hagyományosan dús görög rész után a középkor,… Belelapozok

Richard Bach: Illúziók PDF

Richard Bach: Illúziók PDF

Könyvajánló: A szerző pilótaként kivételezett helyzetben van, hiszen a felhők fölött oly közel kerülhet az éghez, hogy már-már érinthetővé válik a Megváltó, és valósággá a vele való találkozás Donald Shimoda, a Mester egy repülés során szegődik a véget nem érő beszélgetésekhez partnerül a pilóta mellé. Ezek az elmélkedések – lehetnének… Belelapozok

Platón összes művei I-III Doc.

Platón összes művei I-III Doc.

Könyvajánló: A párbeszédekben Szókratész – Platón mestere és főhőse, az athéniaktól halálra ítélt csodálatos öregember – és beszélgetőtársai egy-egy fogalom definícióját keresik, különböző erényekről vitatkoznak vagy a retorika értékéről – csupa elvont téma. Hogy ebből hogyan lehet nemcsak gondolatilag igényes, hanem olvasmánynak is megnyerő alkotásokat teremteni, ez Platón művészetének a… Belelapozok

Ken Wilber: A ​Működő Szellem rövid története PDF

Ken Wilber: A ​Működő Szellem rövid története PDF

Könyvajánló: Ken ​Wilber kultikus szerző lelkes méltatóinak egyike szerint könyvei jelentik azt a gyógyszert, melyre szükségünk van a XXI. században, de nevezték már a tudat Einsteinjének is. Koncepciójának egyik legjellemzőbb vonása a nyugati tudomány és a keleti spiritualitás ötvözése, s miközben valóban terítékre kerülnek az embert mindig is foglalkoztató nagy… Belelapozok

Martin Buber – Én és Te DjVu

Martin Buber – Én és Te DjVu

Könyvajánló: Martin Buber író, fordító és filozófus, német és héber nyelven író gondolkodó, a felvilágosodással kezdődött és a II. világháborúval véget ért német-zsidó szellemi szimbiózis utolsó nagy alakja. A huszadik századi gondolkodás számára új utakat nyitó perszonál filozófiájának alapműve, az Én és Te című esszé 1923-ban jelent meg. Ekkor találta… Belelapozok

Marcus Aurelius – Elmélkedések PDF

Marcus Aurelius – Elmélkedések PDF

Könyvajánló: „Lelkem, mikor leszel végre jó, egyszerű, egységes, kendőzetlen s átlátszóbb, mint a test, mely körülburkol téged? Rájössz-e valaha a szeretet és a gyöngédség ízére? Betelsz-e már egyszer, legyőzöd-e szükségleteidet, hogy az élet örömeinek élvezéséhez semmit ne kívánj, semmit ne óhajts, sem élő, sem élettelen dolgot, sem azt, hogy még… Belelapozok

Márai Sándor: Füves könyv PDF

Könyvajánló: Olyasféle ez a könyv, mint a régi füves könyvek, amelyek egyszerű példákkal akartak felelni a kérdésekre, mit is kell tenni, ha valakinek a szíve fáj, vagy elhagyta az Isten. Nem eszmékről és hősökről beszél, hanem arról, aminek köze van az emberhez. Írója tanulva akarja tanítani embertársait, tanulva a régiektől,… Belelapozok