Hamvas Béla: A világválság PDF

Hamvas Béla: A világválság PDF

Könyvajánló: „Hamvas Béla 1936 derekán a világ válságos állapotáról gondolkodik. A világválság okait, eredetét és távlatait kutatja, tárgyilagos pontossággal lajstromozza a tudomány, a politika, a társadalmi mozgalmak eredménytelenségeit, félmegoldásait, kudarcait; tudományos pontossággal értekezik az emberiség megmenthetetlenségéről… Hamvas pontosan, szikáran fogalmaz: most nincs remény. Az emberiség ma elveszítette képességét a katartikus… Belelapozok

Hamvas Béla: Henoch Apokalypsise Doc

Hamvas Béla: Henoch Apokalypsise Doc

Könyvajánló: Henoch apokalypsise az i.e. II. század elején keletkezett. Mivel nem kanonizált írás, héber eredetije nincs, csak görög és etióp változatban maradt fenn. A Henoch-könyv közvetlenül kapcsolódik a Bibliához, a Mózes első könyvének 6. részében leírtakhoz. Az isten fiai (angyalok, vagy felvigyázók) földre szállnak, megkívánják az emberek lányait és gyermekeket… Belelapozok

Hamvas Béla: Tabula smaragdina – Mágia szutra PDF

Könyvajánló: Kommentár a Tabula Smaragdina (Hermész Triszmegisztos) tizenhárom mondatához, egyben bevezetés az Alkímiába, a hermetikus gondolkodásba, valamint a Mágia szútra. Az ún. Smaragdtábla és a Tarot ősi szövegeinek kommentárja, egyúttal bevezetés az alkímia nyelvezetébe és világába. A kötet második írása a hagyomány alkalmazásának könyve, útmutatás a szellemi megvalósítás belső műveleteihez,… Belelapozok

Hamvas Béla: Scientia sacra I-II-III. PDF

Hamvas Béla: Scientia sacra I-II-III. PDF

Könyvajánló: Az ​emberi történet időszámításunk előtt körülbelül hatszáz esztendeig folyamatosan összefügg; ekkor egy vagy két, de semmi esetre sem több mint három nemzedék alatt az idő megváltozik. A hatszázas évet megelőző és követő kort csaknem kézzel kitapintható függöny választja el; hogy mi az, ami a függöny előtt, mifelénk van, világos;… Belelapozok

Hamvas Béla: A száz könyv PDF

Hamvas Béla: A száz könyv PDF

Könyvajánló: A feladat száz könyvet megmenteni. Most mindegy, hogy az ostromlott városból, vagy az ostromlott világból. Olyan száz könyvet, amelyből, ha minden más könyv elveszne, az emberiség irodalmának vonalát nagyjából helyre lehetne állitani… Csuang-ce Csuang-ce az a sajátságos emberfajta, mint Szókratész, Pál apostol és Nietzsche -, azt mondják róluk, hogy… Belelapozok

Hamvas Béla – Tibeti misztériumok PDF

Hamvas Béla – Tibeti misztériumok PDF

Könyvajánló: A tibeti buddhizmus lamaizmus néven ismert. Hit- és dogmarendszerét, legfontosabb szentjeit, szervezeti felépítését, szertartásait nagyobbrészt a buddhizmustól örökölte, de sok minden őrződött meg benne az ősi hiedelmekből, varázslatokból, a bon misztériumaiból is. Tanításait nem egyetlen szentkönyvben összegezték, a legtekintélyesebb mesterek tanításait gyűjtötték és másolták a lámaista kolostorokban. Ezekből válogatott… Belelapozok

Hamvas Béla – Szarepta PDF

Hamvas Béla – Szarepta PDF

Könyvajánló: „Később – szólt mesterem több mint tizenhat évvel ezelőtt – egyszer majd reá is sor kerül. Álmommal kapcsolatban Dürer metszetéről, a Ritter, Tod und Teufelről beszélgettünk, az élet arca halál, a halálé élet, mint Hérakleitosz mondja – athanatoi thnétoi, thnétoi athanatoi. Az ördög belső lénye angyal, az angyalé ördög…. Belelapozok

Hamvas Béla – Kung Mester beszélgetései PDF

Hamvas Béla – Kung Mester beszélgetései PDF

Könyvajánló: Kína i.e. hatodik századának két szellemóriása: Lao-ce és Konfu-ce. Tanításuk látszólag ellentétes, a mélyben mégis egybeér. Lao-ce a tao (az Út) világrendjébe történő, nem cselekvő beilleszkedést tanítja, míg Konfu-ce azt vallja: a bölcs fáradhatatlanul hirdesse felismert igazságát. Az ingyenes letöltés linkje: Hamvas Béla – Kung Mester beszélgetései (letöltés pdf-ben) Amennyiben… Belelapozok

Hamvas Béla: A Vízöntő és Héloise és Abélard PDF

Hamvas Béla: A Vízöntő és Héloise és Abélard PDF

Könyvajánló: A Vízöntő „Most lépünk át a következő képbe, a Vízöntőbe. Tökéletesen új élet következik, miután a régi lezárult. Az egész Földet és emberiséget alapjában megrázó események megjelenése. Az apokalipszis egy neme. Hogy a Halak-korszak milyen volt, azt tudjuk. Kétezer év története beszél róla. Hogy a Vízöntő milyen lesz, azt… Belelapozok