Annie Besant: A vallás és az erkölcs PDF

Könyvajánló: „Ezt a könyvet a Teozófiai Társulat 1909. évi közgyűlésének kívánságára állítottuk össze, s a Teozófiai Társulat Egyetemes Tanácsa adja ki. A Tanács hagyta jóvá és az küldi ki a világba, a benne foglalt nézetek megfogalmazásáért azonban a Teozófiai Társulat elnöke felelÅ‘s. Annak a számos jó barátnak, aki szerte a… Belelapozok

Annie Besant: A három ösvény Doc

Könyvajánló: E könyvecske Annie Besant három elÅ‘adását tartalmazza, melyeket Benaresben, 1896 októberében tartott. Ahogy a szerzÅ‘ az angol kiadás elÅ‘szavában szerényen megjegyzi, eredetileg arra kérték fel, hogy a Bhagavad Gitáról tartson elÅ‘adás-sorozatot, de nem érezvén magát kompetensnek arra, hogy e nagyszerű művet méltassa, helyette az Istennel való egyesülés három ösvényét… Belelapozok

Annie Besant, C. W. Leadbeater: Az emberiség múltja, jelene és jövője PDF

Könyvajánló: Azt a gondolatot, hogy a tisztánlátó kutatás lehetséges, nem tekintik többé teljesen Å‘rültségnek. Nincs elfogadva általánosságban, sÅ‘t azt sem lehet mondani, hogy nagymértékben volna elfogadva. Mindazonáltal magas intelligenciájú embereknek állandóan növekvÅ‘ kisebbsége a tisztánlátást ténynek fogadja el, teljesen természetes erÅ‘nek tekinti, olyannak, amely a fejlÅ‘dés folyamán általánossá fog válni. Nem tekintik valami csodálatos adománynak,… Belelapozok

Annie Besant – Sötét hatalmak a természetben Doc

Könyvajánló: Minden szolgálatra kész erÅ‘ a természet sötét erÅ‘ivel folytatott harcból keletkezik. Más dolgokat más úton is el lehet érni, de az az erÅ‘, hogy szolgálatra képesek vagyunk, az a sötét erÅ‘kkel vívott harcból keletkezik és nem a fehér erÅ‘k segítsége folytán. Haladni lehet, és erÅ‘t kaphatunk, fejlÅ‘désünket is követhetjük,… Belelapozok

Annie Besant – Reinkarnáció PDF

Könyvajánló: A szeretetünk szintjét magasabbra kell emelnünk, nem pedig alacsonyabbra. A szívet nem megfagyasztani kell, hanem mindenki iránt lángolóvá tenni. Ennek helytelen értelmezése, és a feladat óriási nehézsége az, hogy amikor megértik, a szeretet elfojtásához vezet, annak növelése helyett. A túláradó szeretet, nem pedig a szeretetnélküliség fogja megváltani a világot. A mahatma a részvét… Belelapozok

Annie Besant: Az ősi bölcsesség PDF

Annie Besant: Az ősi bölcsesség PDF

Könyvajánló: A könyv bemutatja a létezési terünket jelentÅ‘ világokat, a fizikai világ okkult oldalát, az asztrális világot -beleértve a halál utáni életet- és a mennyei világok működését. Részletesen ismerteti a mindenséget mozgató nagy törvényeket, mint a karma, az újraszületés és az áldozat törvénye, és kitér a világegyetem kialakulására is. Elemzi… Belelapozok

Annie Besant: A Tudat kibontakozása PDF

Könyvajánló: A tudat kibontakozása a lényekben, amelyek fejlÅ‘dési területe egy naprendszer, meglehetÅ‘sen nehéz téma. Senki sem remélheti, hogy bonyolultságának egy kis részénél többet megtanulhat; lehet azonban oly módon tanulmányozni, hogy gondolkodásunk bizonyos hézagjait betöltsük vele és meglehetÅ‘s világos körvonalat kapjunk, amely jövendÅ‘ munkánkban vezérelhet bennünket. Ezt a körvonalat azonban, ha… Belelapozok

Annie Besant: Bevezetés a jógába PDF

Annie Besant: Bevezetés a jógába PDF

Könyvajánló: India bölcsessége a jóga formájában a leginkább hozzáférhetÅ‘ számunkra. A jóga egyetemes, benne helyet és értelmet talál a világ és az emberi élet minden ténye és jelensége: Isten és az emberi szellem, jó és rossz, a test és a lélek, az anyag és a szellem. Éppen egyetemességénél fogva azonban… Belelapozok