H. P. Blavatsky – A Csend Hangja Doc

Könyvajánló: A következő lapok az Arany Szabályok Könyvé-ből valók, azon művek egyikéből, amelyeket Keleten a misztikus tanok tanulóinak kezébe adnak. A benne foglaltak ismerete kötelező abban az iskolában, amelynek tanait a teozófusok nagy része elfogadta. Minthogy a szabályok jó részét könyv nélkül tudom, a fordítás aránylag könnyű feladat volt. Ismeretes,… Belelapozok

H. P. Blavatsky – Az ezoterikus filozófia alapjai Doc

Könyvajánló: Ezeket az igazságokat semmilyen értelemben nem kinyilatkoztatásként közölték; sem a szerző nem szándékozik azt állítani, hogy ő a világtörténelemben most először közzétett misztikus tan felfedője. Mert amit a mű tartalmaz, szétszórtan megtalálható a nagy ázsiai és korai európai vallásos írások köteteinek ezreiben, de azokat jelek és szimbólumok mögé rejtették… Belelapozok

H. P. Blavatsky – Erkölcsiség PDF

H. P. Blavatsky – Erkölcsiség PDF

Könyvajánló: Nagyon régi, közhelyszerű igazság, egy irányelv, amely minden kulturált nemzetet áthatott az ókortól fogva, hogy minden állam boldogulása családelvű intézményrendszeren alapszik. Valószínűleg senki sem tagadja azt a tényt, hogy a társadalmi etika nagymértékben a felnövekvő nemzedéknek nyújtott korai nevelés függvénye. Kire hárul a korai gyermekkori nevelés irányítása? Ki tudna… Belelapozok

H. P. Blavatsky: Titkos tanítás PDF

H. P. Blavatsky: Titkos tanítás PDF

Könyvajánló: Bár H. P. Blavatsky fő műve, a Titkos Tanítás több mint egy évszázada született, alapgondolatai örökérvényűek, és a vizsgált tudományos, vallási, filozófiai elvek ugyanolyan időszerűek, mint megírása idején. Teljességében magyarul két részlet jelent meg belőle 1930 körül. Az első rész egy ősi írásból, a Dzyan könyvéből vett néhány, a… Belelapozok