Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri: A kínai gnózis PDF

Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri: A kínai gnózis PDF

Könyvajánló: A Gnózis egyetemes. Sem tér, sem idő nem korlátozza. A századok során mindig is ott rejlett minden nép és minden faj bölcsességének nyelvében. Így írta meg mintegy kétezer évvel ezelőtt Lao-ce, a kínai bölcs is múlhatatlan művét, a Tao Te Kinget. Olyannyira tömör s oly mélységes ez a mű,… Belelapozok

Jan Van Rijckenborgh: A rózsakeresztes szerzet kiáltványa PDF

Jan Van Rijckenborgh: A rózsakeresztes szerzet kiáltványa PDF

Könyvajánló: A Rózsakereszt Szerzetének 1614-ben megjelent Fama Fraternitatis című kiáltványát és ennek a szellemi hagyatéknak Jan van Rijckenborgh – az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának nagymesterének – az ezoterikus elemzését tartalmazza a könyv. A Fama Fraternitatis R.C. a Másik Birodalom Világosságszerzetének kiáltványa, így sürgetőbb és fontosabb, mint eddig bármikor. Azokhoz intézik ezt, akik napjainkban megértik… Belelapozok

Jan Van Rijckenborgh: A keresztény beavatási misztérium PDF

Jan Van Rijckenborgh: A keresztény beavatási misztérium PDF

Könyvajánló: A „Dei Gloria Intacta” (Isten dicsősége érinthetetlen) a keresztény beavatási misztériumot a Jelenések Könyvéből származó hét levél ezoterikus megfejtésén keresztül mutatja be. Leveleivel János az Ázsiában lévő hét gyülekezethez fordul, amely az emberiségnek azt a részét jelképezi, amely a benne ható szellem alapján érett a megújulásra. A szerző világossá… Belelapozok

Jan Van Rijckenborgh: Leleplezés PDF

Jan Van Rijckenborgh: Leleplezés PDF

Könyvajánló: ˝Semmiképpen sem túlzás mozgalmas korszakunkat a Leleplezés korszakának nevezni. Semmi sem maradhat meg a helyén. Gondosan ápolt hagyományok hervadnak értelmetlen, kiszáradt burkolatokká, évszázados, tisztelt intézmények alapjai inognak. Az ellentétek az egész világon kiéleződtek. Nem csoda tehát, hogy aki a béke birodalmát ígérgeti, azt mindenhol meghallgatják. […] Ez a könyv… Belelapozok

Jan van Rijckenborgh: A Pistis Sophia gnosztikus misztériumai PDF

Jan van Rijckenborgh: A Pistis Sophia gnosztikus misztériumai PDF

Könyvajánló: A Pistis Sophia gnosztikus evangéliuma, melyet Valentinus (II. század) írt, fölöttébb lefátyolozott írás; korunkban nem mindenkit szólít meg közvetlenül. Jan van Rijckenborgh – az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának nagymesterének – részletes magyarázatának köszönhetően a Pistis Sophia I. könyve hozzáférhetővé vált a komoly keresők számára, mégpedig oly módon, hogy világosan… Belelapozok

J. van Rijckenborgh – Az ​eljövendő új ember PDF

J. van Rijckenborgh – Az ​eljövendő új ember PDF

Könyvajánló: Ha az ember meg akar szabadulni a sötétségtől, a korlátozástól és a világ fájdalmától, akkor önmagát kell megszabadítania, hogy az emberiséget szolgálhassa. Az eljövendő új ember erről akar tanúskodni, erre a megszabadító folyamatra akar mindenkit felhívni. Az ingyenes pdf könyv letöltési linkje: J. van Rijckenborgh – Az ​eljövendő új… Belelapozok

J. Van Rijckenborgh – Az egyiptomi ős-gnózis 1. PDF

J. Van Rijckenborgh – Az egyiptomi ős-gnózis 1. PDF

Könyvajánló: E könyv – már témája miatt is – azokhoz fordul, akik a gnosztikus Szellemi Iskola tanulóiként megkísérelnek arra az igaz ösvényre térni, amely az ember rendeltetéséhez vezet. Általa a megszabadító igazság minden komoly kutatója képes lesz közeledni a gnosztikus tanulóság szelleméhez, s e tájékozódás során megállapíthatja, hogy mennyiben hivatott… Belelapozok