P. R. S. Moorey: Bibliai tájak PDF

P. R. S. Moorey: Bibliai tájak PDF

Könyvajánló: Palesztina, ​a Szentföld, a bibliai tájak, a zsoltáros Dávid és a bölcs Salamon, a lángoló szavú próféták s az ihletett írástudók, Jézus és az apostolok születésének, igehirdetésének és szenvedésének színhelye már sok évszázad óta volt célpontja vallási élményt kereső zarándokoknak, a történelmi emlékekben gazdag vidéket megismerni akaró, kíváncsi utazóknak,… Belelapozok

Paul Johnson: A zsidók története PDF

Paul Johnson: A zsidók története PDF

Könyvajánló: A zsidók története hét nagy fejezetben tárgyalja a zsidóság 4000 évét: Az izraeliták, A judaizmus , A katedokrácia avagy a tudósok uralma, A gettó, Az emancipáció, A holokauszt és Cion. Elsősorban szellemi áramlatokkal, például az egyistenhit kialakulásával, a Tóra és a Talmud megszületésével, a kabbalával, a messianizmussal, a cionizmussal,… Belelapozok

Daniel Gimeno: A zsidóság DjVu

Daniel Gimeno: A zsidóság DjVu

Könyvajánló: A Kossuth Kiadó kultúrtörténeti sorozata először 2010-ben jelent meg 16 kötetben, és máig a kiadó legsikeresebb sorozatai közé tartozik. Az egyes kötetek bemutatják az adott kultúra történelmi és társadalmi berendezkedését, népének mindennapi életét, vallását, hiedelemvilágát és mitológiáját, valamint az utókorra hagyományozott szellemi és művészeti örökségét. A látványos grafikai és… Belelapozok

Jan Milič Lochman: A ​szabadság útjelzői PDF

Jan Milič Lochman: A ​szabadság útjelzői PDF

Könyvajánló: E kötetben a zsidó és keresztyén etikának és kultúrának évezredek óta fundamentumát jelentő Tízparancsolat jelentőségét és szerepét vizsgálja a teológia, az egyház és az ember egyéni életének időszerű összefüggéseiben. Ez a „kis etika” a szabadság és a felszabadulás „magna chartá”-ja. Úgy mutatja be az egyes parancsolatokat, mint létfontosságú etikai… Belelapozok

Hamvas Béla: Henoch Apokalypsise Doc

Hamvas Béla: Henoch Apokalypsise Doc

Könyvajánló: Henoch apokalypsise az i.e. II. század elején keletkezett. Mivel nem kanonizált írás, héber eredetije nincs, csak görög és etióp változatban maradt fenn. A Henoch-könyv közvetlenül kapcsolódik a Bibliához, a Mózes első könyvének 6. részében leírtakhoz. Az isten fiai (angyalok, vagy felvigyázók) földre szállnak, megkívánják az emberek lányait és gyermekeket… Belelapozok

Ted Andrews – Egyszerűsített mágia DjVu

Ted Andrews – Egyszerűsített mágia DjVu

Könyvajánló: Ismerje meg az igazi mágiát! A mágia az önképzés és az anyagi gyarapodás magasabb rendű spirituális rendszere. A mágia alapját egy ősi, etikai és spirituális rendszer alkotja, amelyet kabala néven ismerünk. Valójában a kabala alapjai a kereszténység megjelenése előtti időkbe, egészen az ősi zsidó hagyományokig nyúlnak vissza. A régies… Belelapozok

Zohár – A ragyogás könyve Doc

Zohár – A ragyogás könyve Doc

Könyvajánló: A Zóhár könyve – a Ragyogás könyve (סֵפֶר זֹהָר Széfer Zóhár) a Kabbala széles körben legfontosabbnak tartott írásműve, az időszámítás szerinti 2. században, Rabbi Simon bár Jocháj (Rásbi) és tanítványai által íródott. A Zóhár, amely arámiul lett írva, az ún. Tikkun (magyarul: (ki)javítás) módszerét mutatja be, és noha rejtett… Belelapozok

Sang-E-Sitara – Kő-követek PDF

Sang-E-Sitara – Kő-követek PDF

Könyvajánló: A drágakövek különleges szerepet játszanak életünkben: fizetőeszközként, ékszerként, talizmánként szolgálnak. Szépségük, varázsuk lenyűgöz minket. Csak kevesen tudják, hogy energiát sugároznak, amely gyógyíthat és átformálhatja egész lényünket. E könyv ismerteti a gyógyhatású köveket és megtanít használatukra. Az ingyenes pdf könyv letöltési linkje: Sang-E-Sitara – Kő-követek (letöltés pdf-ben) Amennyiben a fenti… Belelapozok

Milian L. Andreasen – Az ószövetségi szentély és az evangélium PDF

Milian L. Andreasen – Az ószövetségi szentély és az evangélium PDF

Könyvajánló: Az ószövetségi szentsátor – fennállásának mintegy másfél ezer esztendeje során – központi szerepet töltött be Izrael életében. Minden egyes jelképével a megváltás igazságairól, az eljövendő Megváltóról prédikált. Csodálatos szemléltetése volt Isten örök szándékának, aki az elbukott emberekhez olyan közel szeretett volna jönni megbékítésük végett, amennyire csak lehetett. Amiképpen Krisztus… Belelapozok

Martin Buber – Én és Te DjVu

Martin Buber – Én és Te DjVu

Könyvajánló: Martin Buber író, fordító és filozófus, német és héber nyelven író gondolkodó, a felvilágosodással kezdődött és a II. világháborúval véget ért német-zsidó szellemi szimbiózis utolsó nagy alakja. A huszadik századi gondolkodás számára új utakat nyitó perszonál filozófiájának alapműve, az Én és Te című esszé 1923-ban jelent meg. Ekkor találta… Belelapozok