Rudolf Steiner: Léleknaptár PDF

Rudolf Steiner: Léleknaptár PDF

Könyvajánló: Ebben a kalendáriumban minden hétre jut egy meditáció, ami lehetőséget biztosít a lélek számára annak átélésére, ami az év adott hetében, mint egész életének részeként megtörténik. A meditációban kifejezésre jut, hogy ez az élet a lélekben mit szólaltat meg, ha azzal egyesül. Ezzel a természetben lévő egészséges „egység érzetére”… Belelapozok

Rudolf Steiner: Lukács-evangélium PDF

Rudolf Steiner: Lukács-evangélium PDF

Könyvajánló: Az 1909-ben elhangzott 10 előadás témái között a következőket találjuk: A négy evangélium a szellemi kutatás szempontjából. A Lukács-evangélium, mint a szeretet és együttérzés princípiumának kifejeződése. A buddhista világszemlélet beáramlása a Lukács-evangéliumba. Buddha tanítása. Vezető helyek a régi Atlantiszban. A buddhizmus és a zarathusztrizmus nagy szellemi áramlatainak egybeáramlása a… Belelapozok

Rudolf Steiner: Makrokozmosz és mikrokozmosz PDF

Rudolf Steiner: Makrokozmosz és mikrokozmosz PDF

Könyvajánló: Az 1910 márciusában Bécsben elhangzott 12 előadás témái között a következőket találjuk: Az ember körforgása az érzéki, a lelki és a szellemi világokon keresztül. Az emberi lélek élményei a halál után a lelki és a szellemi világban. A karma alakulása. Készülődés az újraszületéshez. A megismerés külső és belső határai,… Belelapozok

Rudolf Steiner: A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 4. PDF

Rudolf Steiner: A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata 4. PDF

Könyvajánló: Az antropozófia a XX. század kereső embere előtt új szellemi világ- és emberképet tár föl; kapcsolódik az emberiség ősi bölcsességéhez, és centrumában a Krisztus-esemény áll. Rudolf Steiner szellemtudományos kutatási eredményei a gyakorlatban az élet számos területén mutatkoznak, így például a nevelésben (Waldorf-iskolák), a gyógyászatban és a gyógypedagógiában, a művészetben… Belelapozok

Rudolf Steiner: Egy út az ember önmegismeréséhez PDF

Rudolf Steiner: Egy út az ember önmegismeréséhez PDF

Könyvajánló: Ebben az írásban az ember lényéről törekszünk szellemtudományi ismereteket adni. A leírást úgy fogtuk, hogy az olvasó a leírtba képes belenőni, úgyhogy az az olvasás során egyfajta önmagával való megbeszéléssé lesz. Ha ez a megbeszélés olyanná válik, hogy eközben addig ismeretlen erők, amik minden lélekben felébreszthetők, nyilatkoznak meg, az… Belelapozok

Rudolf Steiner: A szellemvilág küszöbén PDF

Rudolf Steiner: A szellemvilág küszöbén PDF

Könyvajánló: Ez az írás elmélkedésszerű formában ismerteti a világ és az emberiség életének ama részeit, amelyek akkor szemlélhetők, ha a szellemi megismerés átlép az érzéki világot a szellemvilágtól elválasztó határokon. Sem rendszeres leírásra, sem bármely vonatkozású teljességre nem törekszünk; csupán megkíséreljük szabad formában megrajzolni a szellemlét élményének néhány képét. Ilyen… Belelapozok

Rudolf Steiner: Az Akasha kutatásból – Az ötödik evangélium PDF

Rudolf Steiner: Az Akasha kutatásból – Az ötödik evangélium PDF

Könyvajánló: Az Akasha krónikába való bepillantásnak, illetve az abban való kutatásnak különleges feltételei vannak, még egy magas szintű beavatott számára is. Rudolf Steinerről elmondhatjuk, hogy korunk egyetlen ismert, olyan szintű beavatottja, akit a szellemi világ erre a feladatra alkalmasnak tartott. Az e könyvben lévő előadás-sorozat minden szempontból különleges. Jézus életének… Belelapozok

Rudolf Steiner – Jézustól Krisztusig PDF

Rudolf Steiner – Jézustól Krisztusig PDF

Könyvajánló: Többek között ezekben az előadásokban mondja ki Rudolf Steiner egészen határozottan azt is, hogy Krisztus csak egyszer testesült meg a Földön, szemben a többi úgynevezett „avatár” lénnyel és „bódhiszattvával”, ami viszont a keleti tanok képviselői számára volt botránykő, mert ők Krisztust csak egynek tartották a próféták közül. Krisztus a… Belelapozok

Rudolf Steiner: Egyiptom mítoszai és misztériumai PDF

Rudolf Steiner: Egyiptom mítoszai és misztériumai PDF

Könyvajánló: „Az Atlantisz utáni kultúrperiódusok vallásos szemléletében szimbolikusan a kozmikus események fejeződnek ki. Az első, az ó-indiai kultúrperiódus felidézte a Föld legelső időszakát a perzsa a másodikat, a Jó és a Gonosz princípiumát a régi egyiptomi ember pedig a harmadik időszakot, a maga hármasságával, Oziriszével, Iziszével és Hóruszával együtt. A… Belelapozok

Rudolf Steiner: Az élet a halál és az újraszületés között PDF

Rudolf Steiner: Az élet a halál és az újraszületés között PDF

Könyvajánló: Azt, amit a szellemi világok üzenetének hirdetői feladatuknak tekintenek, nem csupán földi eszmékből vették! A szellemi tények nem földi eszmékből származnak, hanem a teljes élet látásából, amely akkor mutatkozik meg, ha a földi élethez hozzávesszük a halál és az újraszületés között eltöltött időt is. Ebben megmutatkozik egy termékeny emberi… Belelapozok