Carl Gustav Jung – A pszichoterápia gyakorlata DjVu

Carl Gustav Jung – A pszichoterápia gyakorlata DjVu

Könyvajánló: C. G. Jung egyike a múlt század szemléletformáló tudósainak. Általa nyertünk betekintést a psziché azon régióiba, melyekről addig csak a szépirodalomban, drámairodalomban és képzőművészetekben találkozhattunk. Írt a spiritizmus pszichopatológiájáról, foglalkozott gnosztikus tudósok írásaival, tanulmányozta az alkímiát, de érdekelték a mikrofizika új eredményei is, és mindezeket integrálta tudatos gondolkodásába. Olyan… Belelapozok

C. G. Jung – 4 kötete egyben PDF

Könyvajánló: A csomag tartalma: SZELLEM ÉS ÉLET (letölthető internetes formátumban) C. G. Jung (1875-1961) a modern lélektan egyik nagy alakja, az analitikus pszichológia megalapítója. Szerteágazó munkássága során figyelme kiterjedt a kultúra ősmúltjára is, de a fókuszba korunk emberét állította, a többszörösen megpróbált, ám önmagára, rendeltetésére eszmélni rest embert, aki egyenként… Belelapozok

C. G. Jung – Gondolatok a jóról és a rosszról PDF

C. G. Jung – Gondolatok a jóról és a rosszról PDF

Könyvajánló: Vannak örök, kimeríthetetlen témák, amelyek új megvilágításban új dimenziót nyernek. Ilyen az élet, a halál, a vallás, a kereszténység, a jó, a rossz, a szenvedés, a gyógyítás, a szexualitás, a szerelem, a házasság – hogy csak néhányat említsünk. S ha ezeket a témákat olyan ember fejti ki, mint C…. Belelapozok

C. G. Jung – Mélységeink ösvényein DjVu

Könyvajánló: A huszadik század bizonyos szempontból a lélek megcsúfolásának, a lelketlenség variációinak története. A „fehér kultúra” felfuvalkodott intellektualizmusa – több-kevesebb materialista színezettel – inkább csak az ésszel-kézzel megragadható dolgokat tartotta érdeklődésre méltónak. Ehhez képest aztán minden egyéb leértékelődött, mert „szubjektív”, nem jövedelmező, s nem veti alá magát a racionalizmusnak, mint… Belelapozok

C. G. Jung – Föld és lélek PDF

Könyvajánló: Jung, századunk első felének híres svájci pszichológusa Freud barátja és követője volt, majd maga is elindított egy új mélylélektani irányzatot. „Föld és lélek” című esszéjében röviden összefoglalja legfontosabb gondolatait. Képet ad a lélek tudatos és tudadattalan összetevőiről, a történelem folyamán feledésbe merült ősi, kollektív tudattartalmakról. Bemutatja a női és… Belelapozok

C. G. Jung: – Gondolatok a szexualitásról és a szerelemről PDF

C. G. Jung: – Gondolatok a szexualitásról és a szerelemről PDF

Könyvajánló: „A szexualitás szempontjának nevetséges és már-már beteges túlhangsúlyozása voltaképpen tünete egy jelenkori szellemi zavarnak, amelynek főleg az az oka, hogy korunknak nincs helyes fogalma a szexualitásról.” „A szerelem csak annak fedi fel legrejtettebb titkait és csodáját, aki képes a feltétlen odaadásra és érzelmi hűségre.” Az ingyenes letöltés linkje: Carl… Belelapozok

C. G. Jung – Emlékek, álmok, gondolatok PDF

Könyvajánló: A modern pszichológia egyik igen jelentős, sokat vitatott vezéralakja, Freud tanítványa – ellenlábasa – és művének, részben, folytatója, a svájci Carl Gustav Jung memoárjaiban számos belső – lelki – „emléket”, megfejtett-megfejtetlen „álmot”, gondolkozásra serkentő „gondolatot”, néhány izgalmas esettanulmányt, valamint természeti népek körében szerzett úti élményt hagyott az utókorra. Dr…. Belelapozok

C. G. Jung: Az alkímiai konjunkció PDF

C. G. Jung: Az alkímiai konjunkció PDF

Könyvajánló: A modern tudomány képviselői közül kétségtelenül Carl Gustav Jung /1875-1961/ volt az a személyiség, aki először merte komolyan venni az alkímiát, s aki ugyanakkor a legnagyobb figyelmet is szentelte neki. E komolyságot és figyelmet semmi sem mutatja jobban, mint az a több mint kétezer oldal, amelyet Jung – mind… Belelapozok

C. G. Jung – Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Doc

C. G. Jung – Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Doc

Könyvajánló: „A tudattalan problémáját annyira fontosnak és korszerűnek tartom, hogy nézetem szerint súlyos veszteség lenne, ha ez a mindeneket oly közelről érintő probléma nehezen hozzáférhető szakfolyóiratok hasábjaira száműzve, a művelt közönség látókörén kívül, könyvtári polcokon tengetné árnyékéletét. A most folyó háborút kísérő pszichológiai jelenségek – mindenekelőtt az általános ítélőképesség hihetetlen… Belelapozok

Carl Gustav Jung- A személyiség fejlődése PDF

Carl Gustav Jung- A személyiség fejlődése PDF

Könyvajánló: Ez a kötet olyan válogatás, amely Jungnak a gyermekkor pszichológiájáról szóló írásait tartalmazza. Magvát az a három előadás alkotja, amelyet Az analitikus pszichológia és a nevelés címmel tartott. Jung úgy véli, hogy a szülők és nevelők lelki állapota mértékadó a gyermek növekedési és érési folyamatában, különösen a szokatlanul tehetséges… Belelapozok