Balogh, Szondy, Paulinyi, Popper: A boldogság nyomában PDF

Balogh, Szondy, Paulinyi, Popper: A boldogság nyomában PDF

Könyvajánló: A boldogság az ember legmélyebb vágya, egyben sokszor legreménytelenebbnek tűnő törekvése. Sokan egy életet töltenek el azzal, hogy gyűjtögetik a szükségesnek vélt kellékeket és arra várnak, hogy végre kialakuljanak a megfelelő körülmények – a boldogság azonban mindig épp az orruk elől röppen fel, mint Maeterlinck kék madara. Ma már… Belelapozok

Antalffy Tibor: Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás? PDF

Antalffy Tibor: Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás? PDF

Könyvajánló: 1933-ban született, iskoláit, tanulmányait Budapesten és Melbourne-ben (Ausztrália) végezte. A Kádár-korszak alatt évtizedeken át műszaki és tudományos munkákat fordított magyarra. Szakterülete? Nos, AntalfFy Tibor nem kozmológus, nem részecskefizikus, de még csak nem is teológus. Egész életében szabadúszó volt, aki anyagilag nem függött dékánoktól, igazgatóktól, megszokta, azt mond és ír,… Belelapozok

Hamvas Béla: A világválság PDF

Hamvas Béla: A világválság PDF

Könyvajánló: „Hamvas Béla 1936 derekán a világ válságos állapotáról gondolkodik. A világválság okait, eredetét és távlatait kutatja, tárgyilagos pontossággal lajstromozza a tudomány, a politika, a társadalmi mozgalmak eredménytelenségeit, félmegoldásait, kudarcait; tudományos pontossággal értekezik az emberiség megmenthetetlenségéről… Hamvas pontosan, szikáran fogalmaz: most nincs remény. Az emberiség ma elveszítette képességét a katartikus… Belelapozok

René Guénon: A modern világ válsága PDF

René Guénon: A modern világ válsága PDF

Könyvajánló: A jelen mű a szerző nagy hatású krizeológiai műve, a modern civilizáció mélyreható kritikai analízise. Elemzése során minden modern dogmát egy eredeti, „tradicionális” tudás fényében vizsgál: kezdve a fejlődés elméletének babonájától, a történelmi események megszokott értékelésén át, az egészében vett modern tudományig és annak ipari alkalmazásáig. Guénon szerint mindez… Belelapozok

Reisinger János – A Biblia 10 vázlatpróféciája PDF

Reisinger János – A Biblia 10 vázlatpróféciája PDF

Könyvajánló: Tíz hatalmas léptékű, évezredek eseményeit felölelő jövendölés található a Bibliában. Ezeket a perspektivikus vagy vázlatpróféciákat tovább részletezi az a mintegy hatszáz pillanatkép-prófécia, melynek egyharmada szól a Megváltónak első, másik kétharmada pedig a második eljöveteléről. A Biblia „prófétai beszéd”-ként határozza meg magát, melyben „egy szó se támad saját magyarázatból” (II…. Belelapozok

Popper Péter: Az önmagába térő ösvény PDF

Popper Péter: Az önmagába térő ösvény PDF

Könyvajánló: Érdemes-e végigmenni az önmagába visszatérő ösvényen? Hiszen ugyanoda érkezünk, ahonnét elindultunk. Mégis útközben sok minden történhet velünk. És bár világossá válik, hogy nincs Start és Cél, megérkezésekor mégis sokfélét másképp látunk, mint elinduláskor. Nem a világ alakul át, hanem mi változunk meg. Mit élt át a pszichológus szerző többszörös… Belelapozok

Popper Péter: A belső utak könyve PDF

Popper Péter: A belső utak könyve PDF

Könyvajánló: A szerző indiai útjai során tanulmányozta az ősi gyógymódokat, a jógát, a sok évezredes életbölcseletet. Azt tapasztalta, hogy a hinduizmusban nem tételekbe foglalt „szöveg-múmiákról”, ködös misztikus sejtésekről, erőlködve megvalósított „gyakorlatokról”, hanem élő szellemi áramlatról van szó, aminek nincs merev szabályrendszere. Álláspontja szerint a modern európai kultúrába nem lehet mechanikusan… Belelapozok

Popper Péter: Széthasadt kárpit PDF

Popper Péter: Széthasadt kárpit PDF

Könyvajánló: A kötet a pszichológus-író valláslélektani tanulmányait tartalmazza. Sem téríteni, sem tagadni nem akar, szeretne együtt töprengeni az olvasóval. Kalandozni az emberi gondolkodás és képzelet által évezredek során megalkotott Isten-képek bonyolult világában. A gyűjteményes kötet Az Égre néző ember sorozatban megjelent öt kötet szerkesztett anyagát, /Van ott valaki? – Az… Belelapozok

Popper Péter: Ingovány PDF

Popper Péter: Ingovány PDF

Könyvajánló: Az ​Ingovány – melynek alcímét választottuk címadónak– a szerző megjegyzése szerint „a pálya végén bandukoló pszichológus egyetemi tanár kétségeiről szól”. Megírására a szerzőt a megismerés vágya sarkallta. Kérdéseket tesz fel, és próbál rájuk válaszolni. Mi marad meg egy emberből? Minden, ami energia: gondolatai, érzései és tettei. És mi vész… Belelapozok

Popper Péter – A kő, a víz és a kutya PDF

Popper Péter – A kő, a víz és a kutya PDF

Könyvajánló: Egy XX. századi reneszánsz ember, Popper Péter azokat a kérdéseket veti fel a filmben, amelyekkel MI is naponta szembenézünk. Kik vagyunk, honnan jöttünk, hol tartunk, merre megyünk?Válaszai megfogalmazzák mindazt, amiről MI még csak dadogunk.Ez a válasz sokszor megkérdőjelezhető, máskor ironikus vagy megrendítő,egy biztos, mindig hiteles, érdekes, eredeti. „Egész életemben… Belelapozok