Kerner Tibor – Harmonikus Párkapcsolat PDF

↓↓↓ A letöltési link a könyvajánló után található ↓↓↓

 

 

Könyvajánló:

Magyarországon ma a válások aránya 38%, tehát három házasságra jut egy válás, ami egyértelműen mutatja a párkapcsolatok válságát. A válások legalább felerészben megelőzhetőek lennének, ha a házasságkötés előtt a vőlegény és a menyasszony rendelkezne “használati utasítással” leendő házastársával kapcsolatban.

Iskolarendszerünk egyik hibája, hogy a tananyagban jelenleg nincsen ilyen tantárgy, és az iskolai oktatáson kívül sem igazán léteznek ilyen jellegű tanfolyamok. Vannak kiscsoportos tréningek, létezik jegyesoktatás, el lehet menni családállításra vagy terapeutához, de hol az a képzés, ahol komplett információt kaphatsz a párkapcsolatok működéséről?

A Harmonikus Párkapcsolat program ezt a hiányt kívánja bepótolni: „beüzemelési-, kezelési- és karbantartási” útmutatót ad a kezedbe ahhoz a személyhez, aki a legfontosabb ember az életedben. Hogy az örökkön-örökké valóban örökké tartson.

Mit ad Neked a Harmonikus Párkapcsolat program?

  • Meg­is­me­red a 21. szá­zad meg­vál­to­zott férfi-női sze­re­peit, így gyor­sab­ban tudsz alkal­maz­kodni az új „játék­sza­bá­lyok­hoz”.
  • Meg­ta­nu­lod fel­is­merni a másik nem alap­igé­nyeit és elvá­rá­sait,ami jelentő­sen javítja pár­kap­cso­la­tod minőségét.
  • Haté­kony esz­kö­zö­ket kapsz a kezedbe a párod­dal tör­ténő kom­mu­ni­ká­ció ered­mé­nyes­sé­gé­nek növeléséhez.
  • A pár­kap­cso­lati konf­lik­tu­sok haté­ko­nyabb keze­lé­sé­velbol­dog és kiegyen­sú­lyo­zott házas­sá­got teremt­hetsz magadnak.
  • A szerelemirtók-technika segítségével rövid idő alatt képes leszel a pár­kap­cso­lati von­za­lom hőfo­ká­nak jelentős emelésére.
  • A Közös Meg­egye­zés Stra­té­gi­á­já­nak segít­sé­gé­vel meg­ta­nu­lod pár­kap­cso­lati igé­nye­idet a párod szem­pont­ja­i­nak figye­lembe véte­lé­vel érvé­nye­sí­teni.
  • Képes leszel párod Sze­re­lem­bank egyen­le­gé­nek meg­nö­ve­lé­sére, ezál­tal egy tar­tós és kiegyen­sú­lyo­zott pár­kap­cso­lat megteremtésére.

Az ingyenes pdf könyv letöltési linkje:

 

 

Kerner Tibor – Harmonikus Párkapcsolat (letöltés pdf-ben)

Amennyiben a fenti link nem működik, vagy a keresett könyvet nem találja, kérjük, jelezze felénk az Olvasószolgálaton keresztül!

A támogatást előre is köszönjük minden felhasználó nevében.


Oszd meg azzal az ismerősöddel, akinek ez a könyv hasznos lehet!
Címke .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük