Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri: A kínai gnózis PDF

Könyvajánló: A Gnózis egyetemes. Sem tér, sem idő nem korlátozza. A századok során mindig is ott rejlett minden nép és minden faj bölcsességének nyelvében. Így írta meg mintegy kétezer évvel ezelőtt Lao-ce, a kínai bölcs is múlhatatlan művét, a Tao Tovább Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri: A kínai gnózis PDF

Jan Van Rijckenborgh: A rózsakeresztes szerzet kiáltványa PDF

Könyvajánló: A Rózsakereszt Szerzetének 1614-ben megjelent Fama Fraternitatis című kiáltványát és ennek a szellemi hagyatéknak Jan van Rijckenborgh – az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának nagymesterének – az ezoterikus elemzését tartalmazza a könyv. A Fama Fraternitatis R.C. a Másik Birodalom Világosságszerzetének kiáltványa, így sürgetőbb és Tovább Jan Van Rijckenborgh: A rózsakeresztes szerzet kiáltványa PDF

Jan Van Rijckenborgh: A keresztény beavatási misztérium – Dei Gloria Intacta PDF

Könyvajánló: A „Dei Gloria Intacta” (Isten dicsősége érinthetetlen) a keresztény beavatási misztériumot a Jelenések Könyvéből származó hét levél ezoterikus megfejtésén keresztül mutatja be. Leveleivel János az Ázsiában lévő hét gyülekezethez fordul, amely az emberiségnek azt a részét jelképezi, amely a Tovább Jan Van Rijckenborgh: A keresztény beavatási misztérium – Dei Gloria Intacta PDF

Jan Van Rijckenborgh: Leleplezés PDF

Könyvajánló: ˝Semmiképpen sem túlzás mozgalmas korszakunkat a Leleplezés korszakának nevezni. Semmi sem maradhat meg a helyén. Gondosan ápolt hagyományok hervadnak értelmetlen, kiszáradt burkolatokká, évszázados, tisztelt intézmények alapjai inognak. Az ellentétek az egész világon kiéleződtek. Nem csoda tehát, hogy aki a Tovább Jan Van Rijckenborgh: Leleplezés PDF

Jan van Rijckenborgh: A Pistis Sophia gnosztikus misztériumai PDF

Könyvajánló: A Pistis Sophia gnosztikus evangéliuma, melyet Valentinus (II. század) írt, fölöttébb lefátyolozott írás; korunkban nem mindenkit szólít meg közvetlenül. Jan van Rijckenborgh – az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának nagymesterének – részletes magyarázatának köszönhetően a Pistis Sophia I. könyve hozzáférhetővé Tovább Jan van Rijckenborgh: A Pistis Sophia gnosztikus misztériumai PDF

Julius Evola: A Beavatott tudat a halál után PDF

Könyvajánló: Ez a kötet a nagy tradicionális gondolkozó, Julius Evola (1898–1974) öt válogatott tanulmányát tartalmazza a Mithrász-misztériumok önmegvalósítási útja és a túlvilággal kapcsolatos tibeti buddhista (lámaista) tanítások témaköréből. „A Mithrász-misztériumok Nyugat mágikus hagyományának legbelsejébe vezetnek – az önigenlés, a fény, Tovább Julius Evola: A Beavatott tudat a halál után PDF

Wen-Ce: Lao-ce utolsó tanításai PDF

Könyvajánló: A taoista hagyomány szerint Lao-ce tanítványokat is fogadott. Minden tanítványának átadott egy csokorra valót tudásából. A Wen-ce néven ismert könyv egy ilyen gyűjtemény, mely valószínűleg úgy született, hogy az egyik tanítvány lejegyezte mesterének szavait. A könyv szerzője feltehetően a Tovább Wen-Ce: Lao-ce utolsó tanításai PDF

Rudolf Steiner: Egyiptom mítoszai és misztériumai PDF

Könyvajánló: “Az Atlantisz utáni kultúrperiódusok vallásos szemléletében szimbolikusan a kozmikus események fejeződnek ki. Az első, az ó-indiai kultúrperiódus felidézte a Föld legelső időszakát a perzsa a másodikat, a Jó és a Gonosz princípiumát a régi egyiptomi ember pedig a harmadik Tovább Rudolf Steiner: Egyiptom mítoszai és misztériumai PDF

Rudolf Steiner: Az egyes népszellemek missziója PDF

Könyvajánló: A kötet Steiner tizenegy előadását tartalmazza, melyeket 1910-ben tartott Oslóban. Megkíséreltem a népek fejlődésének pszichológiáját felvázolni. – írja a szerző. Az emberiség szellemi életének eszközei számára olyan tudományra van szükség, amely a szellemiség felé irányul. A mi időnknek ilyen Tovább Rudolf Steiner: Az egyes népszellemek missziója PDF

Achim Eckert: A gyógyító Tao – Az öt elem egyensúlyán alapuló egészség PDF

Könyvajánló: A taoista filozófiának és az öt elemről szóló tanításnak olyan világnézet szolgál alapjául, amely az élet egyes jelenségei közötti összefüggések és kölcsönhatások megismerésére és megértésére irányul. A taoizmus öt eleme nem más, mint minden természeti jelenségben, így magában az Tovább Achim Eckert: A gyógyító Tao – Az öt elem egyensúlyán alapuló egészség PDF