Hetényi Ernő: Tibeti Halottaskönyv PDF

Könyvajánló: Életünk folyamatos készenlét. Készenlét a halálra. A halálra mely kapu – rajtunk áll, hogyan megyünk át rajta, mit teszünk, mivé leszünk általa. Nem pedig miatta! Folyamatos okozat keresésünk, pótcselekvéseink megszűnnek, s legtöbbünk bolyong a köztes lét forgatagában, legvégső megoldásként Tovább Hetényi Ernő: Tibeti Halottaskönyv PDF

Lodö Láma: Bardo-tanítások – A halál és az újjászületés útja PDF

Könyvajánló: Szeretném mindazokat az embereket megismertetni evvel a művel, amelyet tanítványom Lodö Láma írt, akikben a Buddhadharma fenntartására irányuló törekvés nemes szándékból és pozitív karmikus kapcsolatokból ered. Ő másoknak kívánt segíteni a bardo három aspektusának írásban való rögzítésével. És Lodö Tovább Lodö Láma: Bardo-tanítások – A halál és az újjászületés útja PDF

Julius Evola: A Beavatott tudat a halál után PDF

Könyvajánló: Ez a kötet a nagy tradicionális gondolkozó, Julius Evola (1898–1974) öt válogatott tanulmányát tartalmazza a Mithrász-misztériumok önmegvalósítási útja és a túlvilággal kapcsolatos tibeti buddhista (lámaista) tanítások témaköréből. „A Mithrász-misztériumok Nyugat mágikus hagyományának legbelsejébe vezetnek – az önigenlés, a fény, Tovább Julius Evola: A Beavatott tudat a halál után PDF

Szögyal Rinpocse: Tibeti könyv életről és halálról PDF

Könyvajánló: Szögyal Rinpocse Nyugaton élő tibeti buddhista tanító és mester összefoglaló munkája a haldoklásról és a halálról szóló tradicionális tibeti tanokat magyarázza és veti egybe a modern világ halálkutatásaival. A meditáció nagy mestere olyan átfogó képet ad életről és halálról, Tovább Szögyal Rinpocse: Tibeti könyv életről és halálról PDF

Őszentsége A Dalai Láma, Dr. Howard C. Cutler: A boldogság esszenciája PDF

Könyvajánló: Tibet Nobel-békedíjjal kitüntetett, vallási és világi vezetője őszintén hisz abban, hogy “életünk meghatározó célja a boldogság elérése”. Őszentsége, a Dalai Láma egyszerű tanácsokat nyújt ahhoz, miként legyünk úrrá a mindennapi idegességen, dühön, a depresszión, féltékenységen és az érzelmek milliárdjain, Tovább Őszentsége A Dalai Láma, Dr. Howard C. Cutler: A boldogság esszenciája PDF

Sogyal Rinpoche: Meditáció – Tibeti könyv életről és halálról PDF

Könyvajánló: „A meditáció elsajátítása a legnagyobb kegy, amivel ebben az életben megajándékozhatjuk önmagunkat. Ennek segítségével indulhatunk el az igaz természetünket felfedező utazásra, amelynek során megtalálhatjuk a helyes élethez és a halál küszöbének átlépéséhez szükséges rendíthetetlenséget és meggyőződést.” E válogatásban Sogyal Tovább Sogyal Rinpoche: Meditáció – Tibeti könyv életről és halálról PDF

Pema Chödrön – Amikor minden darabokra hullik Djvu

Könyvajánló: Pema Chödrön amerikai buddhista szerzetesnő, Csögyam Trungpa egyik legelső tanítványa, híres meditációs mester. Jelen könyvéről így beszél: “Fő mondanivalóm az, hogy feloldhatjuk a mi és ők, ez és az, jó és rossz közti dualisztikus feszültséget az általunk általában elkerült Tovább Pema Chödrön – Amikor minden darabokra hullik Djvu

Hamvas Béla – Tibeti misztériumok PDF

Könyvajánló: A tibeti buddhizmus lamaizmus néven ismert. Hit- és dogmarendszerét, legfontosabb szentjeit, szervezeti felépítését, szertartásait nagyobbrészt a buddhizmustól örökölte, de sok minden őrződött meg benne az ősi hiedelmekből, varázslatokból, a bon misztériumaiból is. Tanításait nem egyetlen szentkönyvben összegezték, a legtekintélyesebb Tovább Hamvas Béla – Tibeti misztériumok PDF

Alexandra David-Néel – Mágusok között Tibetben PDF

Könyvajánló: Alexandra David-Neel asszony az első európai nő, aki Lhászába, a tibeti lámák szent városába bejutott. Több évtizedet töltött el a lámák, a szerzetesek és az aszkéták országában, ahol félelmetes mágiák, irtózatos rítusok, holttesttáncoltató, démonidéző ceremóniák világa tárult fel előtte. Tovább Alexandra David-Néel – Mágusok között Tibetben PDF

Alan Watts – A bizonytalanság bölcsessége PDF

Könyvajánló: Elérhetjük-e a biztonságot? Kifejezik-e a szavak a valóságot? Megragadható-e az igazság? Mire épít a tudomány és a vallás? Senkit se riasszanak el a filozofikus mélységű kérdések, a szellemes stílusú könyv remek szórakozást ígér. Az ingyenes letöltés linkje: Alan Watts Tovább Alan Watts – A bizonytalanság bölcsessége PDF