Hamvas Béla: A világválság PDF

Könyvajánló: “Hamvas Béla 1936 derekán a világ válságos állapotáról gondolkodik. A világválság okait, eredetét és távlatait kutatja, tárgyilagos pontossággal lajstromozza a tudomány, a politika, a társadalmi mozgalmak eredménytelenségeit, félmegoldásait, kudarcait; tudományos pontossággal értekezik az emberiség megmenthetetlenségéről… Hamvas pontosan, szikáran fogalmaz: Tovább Hamvas Béla: A világválság PDF

Hamvas Béla: Henoch Apokalypsise Doc

Könyvajánló: Henoch apokalypsise az i.e. II. század elején keletkezett. Mivel nem kanonizált írás, héber eredetije nincs, csak görög és etióp változatban maradt fenn. A Henoch-könyv közvetlenül kapcsolódik a Bibliához, a Mózes első könyvének 6. részében leírtakhoz. Az isten fiai (angyalok, Tovább Hamvas Béla: Henoch Apokalypsise Doc

Hetényi Ernő: Tibeti Halottaskönyv PDF

Könyvajánló: Életünk folyamatos készenlét. Készenlét a halálra. A halálra mely kapu – rajtunk áll, hogyan megyünk át rajta, mit teszünk, mivé leszünk általa. Nem pedig miatta! Folyamatos okozat keresésünk, pótcselekvéseink megszűnnek, s legtöbbünk bolyong a köztes lét forgatagában, legvégső megoldásként Tovább Hetényi Ernő: Tibeti Halottaskönyv PDF

Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri: A kínai gnózis PDF

Könyvajánló: A Gnózis egyetemes. Sem tér, sem idő nem korlátozza. A századok során mindig is ott rejlett minden nép és minden faj bölcsességének nyelvében. Így írta meg mintegy kétezer évvel ezelőtt Lao-ce, a kínai bölcs is múlhatatlan művét, a Tao Tovább Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri: A kínai gnózis PDF

Jan Van Rijckenborgh: A rózsakeresztes szerzet kiáltványa PDF

Könyvajánló: A Rózsakereszt Szerzetének 1614-ben megjelent Fama Fraternitatis című kiáltványát és ennek a szellemi hagyatéknak Jan van Rijckenborgh – az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának nagymesterének – az ezoterikus elemzését tartalmazza a könyv. A Fama Fraternitatis R.C. a Másik Birodalom Világosságszerzetének kiáltványa, így sürgetőbb és Tovább Jan Van Rijckenborgh: A rózsakeresztes szerzet kiáltványa PDF

Jan Van Rijckenborgh: A keresztény beavatási misztérium – Dei Gloria Intacta PDF

Könyvajánló: A „Dei Gloria Intacta” (Isten dicsősége érinthetetlen) a keresztény beavatási misztériumot a Jelenések Könyvéből származó hét levél ezoterikus megfejtésén keresztül mutatja be. Leveleivel János az Ázsiában lévő hét gyülekezethez fordul, amely az emberiségnek azt a részét jelképezi, amely a Tovább Jan Van Rijckenborgh: A keresztény beavatási misztérium – Dei Gloria Intacta PDF

Jan Van Rijckenborgh: Leleplezés PDF

Könyvajánló: ˝Semmiképpen sem túlzás mozgalmas korszakunkat a Leleplezés korszakának nevezni. Semmi sem maradhat meg a helyén. Gondosan ápolt hagyományok hervadnak értelmetlen, kiszáradt burkolatokká, évszázados, tisztelt intézmények alapjai inognak. Az ellentétek az egész világon kiéleződtek. Nem csoda tehát, hogy aki a Tovább Jan Van Rijckenborgh: Leleplezés PDF

Jan van Rijckenborgh: A Pistis Sophia gnosztikus misztériumai PDF

Könyvajánló: A Pistis Sophia gnosztikus evangéliuma, melyet Valentinus (II. század) írt, fölöttébb lefátyolozott írás; korunkban nem mindenkit szólít meg közvetlenül. Jan van Rijckenborgh – az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának nagymesterének – részletes magyarázatának köszönhetően a Pistis Sophia I. könyve hozzáférhetővé Tovább Jan van Rijckenborgh: A Pistis Sophia gnosztikus misztériumai PDF

Lodö Láma: Bardo-tanítások – A halál és az újjászületés útja PDF

Könyvajánló: Szeretném mindazokat az embereket megismertetni evvel a művel, amelyet tanítványom Lodö Láma írt, akikben a Buddhadharma fenntartására irányuló törekvés nemes szándékból és pozitív karmikus kapcsolatokból ered. Ő másoknak kívánt segíteni a bardo három aspektusának írásban való rögzítésével. És Lodö Tovább Lodö Láma: Bardo-tanítások – A halál és az újjászületés útja PDF

Julius Evola: A Beavatott tudat a halál után PDF

Könyvajánló: Ez a kötet a nagy tradicionális gondolkozó, Julius Evola (1898–1974) öt válogatott tanulmányát tartalmazza a Mithrász-misztériumok önmegvalósítási útja és a túlvilággal kapcsolatos tibeti buddhista (lámaista) tanítások témaköréből. „A Mithrász-misztériumok Nyugat mágikus hagyományának legbelsejébe vezetnek – az önigenlés, a fény, Tovább Julius Evola: A Beavatott tudat a halál után PDF